Print this Page

Opvoedingsproject

ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT
is gebaseerd op
de 5 “Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs”

1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit.

We streven naar een totale vorming van de unieke persoon, in hoofd, hart en handen, om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor zichzelf en zich te kunnen openstellen in een groeiend respect voor mens en wereld. Hierbij laten we ons inspireren door het evangelie, het geloof in Gods zorgende nabijheid en de verbondenheid met Christus, zonder andersdenkenden uit te sluiten.

2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod.

Wij willen alle kinderen die zijn toevertrouwd aan onze school helpen om hun mogelijkheden te ontplooien (cfr. tekst van A.A. Terruwe). Daarom zoeken wij naar een samenspel van HOOFD, HART en HANDEN, zowel in de klas als in heel het schoolleven. Onze school neemt de leerplannen en vormingsplannen van het katholiek onderwijs als uitgangspunt.

3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

Wij willen uitgaan vanuit de leef- en belevingswereld van de kinderen. Bij de keuze van werkvormen is er ook ruimte voor de interactie van leerlingen en leerkracht en van de leerlingen onder elkaar.

4. Werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg.

In onze school zijn alle kinderen welkom, in zoverre de draagkracht van onze school dit toelaat. De ontplooiing van elk van onze kinderen met het oog op een gelukkige toekomst vanuit een brede zorg staat centraal. We werken als team aan een kindgerichte onderwijsaanpak, met een gemeenschappelijk systeem om leerlingen te volgen en met vaste afspraken en procedures. Deze waarborgen dat de leerlingen tijdig hulp krijgen, zoals zorgbreedte en zorgverbreding door preventie, signalering en remediëring.

5. Werken aan de school als gemeenschap en organisatie.

Onze school is een “open” school. Alle participanten zijn welkom op de school met mogelijkheid tot eigen inbreng en dit in een klimaat van communicatie en overleg. In deze “open” geest maakt het schoolteam werk van voortdurende kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering.

Permanent link to this article: http://www.vbskompas.be/opvoedingsproject/