«

»

Oct 09

Print this Post

‘Onze klas, ons team’ is het nieuwe lessenpakket tegen pesten

Wij willen graag dat onze school een warme plek is, waar kinderen zich goed kunnen voelen, zichzelf kunnen zijn en vertrouwen hebben in elkaar. Een school waar pesterijen niet thuishoren. Hier willen we met het ganse team van Kompas ons uiterste best voor doen. Daarom hebben we een nieuwe methode aangekocht. Geen ‘lege’ handleiding maar een ‘rijke’ map met lessen voor het leven voor onze kinderen.
Dit lessenpakket, ‘Onze klas, ons team’, biedt concrete activiteiten en materialen voor onze leerkrachten om een positieve groepsvorming te stimuleren en zo van hun klas een fijne, hechte groep te maken. Een team waarbij onze kinderen elkaar waarderen en respecteren om zo een open en niet-bedreigende omgeving creëren waarin hun zelfvertrouwen kan groeien. Via deze aanpak kan elk kind gaandeweg sociale vaardigheden ontwikkelen om op een effectieve manier te reageren op conflicten en pestgedrag. Het pakket is opgebouwd met een duidelijke leerlijn van de 3e kleuterklas tot het 6e leerjaar, maar biedt voldoende flexibiliteit en vrijheid voor onze leerkrachten.
De vele, creatieve praktijkvoorbeelden laten onze leerlingen echt ervaren wat het is om gepest te worden. Hoe je dit een heel leven met je meedraagt, hoe het je vormt als persoon. Door deze inzichten gaan ze zich veel weerbaarder kunnen opstellen in onze maatschappij en kunnen uitgroeien tot verantwoordelijke jongvolwassenen waar wij trots op kunnen zijn maar vooral die ook trots op zichzelf kunnen zijn. Dit is niet alleen de taak van de school, daarom gaan ook de ouders bij deze lessen betrokken worden. Zowel onze school, wij als leerkrachten en jullie als ouders gaan samen streven naar een warm en sterk schoolklimaat!

Permanent link to this article: http://www.vbskompas.be/onze-klas-ons-team-het-nieuwe-lessenpakket-tegen-pesten/