Welkom op onze website!
Lagere school Centrum
Diestseweg 34F
2440 Geel
Tel: 014/56 26 56
 
Het ganse schoolteam wenst jullie allen
een prettige en deugddoende
zomervakantie toe!

Info i.v.m. busvervoer en kinderopvang

Vakantieprikker Zomervakantie 2014

Capaciteit & inschrijven


Kompas heeft 3 vestigingen met een
totale capaciteit van 168 kleuters en 264 lagere schoolkinderen.

Vestiging Diestseweg: 216 leerlingen lagere school..............
Vestiging Pas:48 kleuters per geboortejaar...........................
Vestiging Stelen: 24 kleuters en 48 leerlingen lagere school

 

Kleuter – en lagere school Stelen
Stelen 17
2440 Geel
Tel: 014/86 77 50
 
Kleuterschool Pas
Pas 94
2440 Geel
Tel: 014/58 72 31

Inschrijvinsprikker


 

 volg ons op
@VBSKompas

Vakantiedagen
2014-2015
webmaster@vbskompas.be